مدونا جاستینو به تور جهانی خودش دعوت کرده...!
مدونا میگه که یکی از فن های بزرگ جاستینه و از او می خواهد که اونو تو تورش که در 12 may از کشور اسرائیل شروع میشه همراهی کنه..!
مدونا همچنین در تو/یتر نوشته که "جاستین عالیه و من یکی از طرفدارانشم و وقتی رپ می خونه خیلی دوستش دارم..!
همچنین او برای جاستین یک پیغام فرستاده و او را به پیوستن به تورش دعوت کرده..!
.
به نظر شما جاستین باید به مدونا بپیوندد یا نه..؟؟
طبقه بندی: خبر،