اکانت تو/یتر جاستین با 19 میلیون دنبال کننده هک شد !!! امروز شخصی که اکانت جاستین رو هک کرده با اکانت جاستین تو/یت کرده و به بیبر توهین کرده !!
اون شخصی که جاستین رو هک کرده بیشتر از 800 نفر دیگه رو هم هک کرده و اکانتشونو بلوک کرده ! ممکنه جاستین رو هم بلوک کنه!!
جاستین باید خیلی مواظب باشه !!

طبقه بندی: خبر،