آرزو دارم نوروزی که پیش رو دارید آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید..!
ایشالا تو سال جدید بهتر باشیم...!
نوروزتان شاد باد...