این عکس ها مربوط میشه به 13 مارچ یعنی دیروز , که جاستین پس ازملاقات با سلنا به فرودگاه میره..!
طبقه بندی: خبر،  عکس،