مراسم Kids ’ Choice Award 2012 قراره با حضور Will Smith  (كارگردان بزرگ آمریكایی 31 مارچ برگذار بشه.
جاستین در بخش بهترین خواننده مرد بهمراه آشر،برونو مارس و توبی کیت کاندید شده

شما با مراجعه به لینک میتونین هر 24 ساعت یه بار به جاستین رای بدین.
طبقه بندی: عکس،  خبر،