سلنا گومز امروز یک عکس از گل های زیبا در صفحه ی توی/ترش گذاشت و نوشت : خیلی خوش شانسم... و حالا طرفدار های جاستین در تعجب هستند که این گل هارو جاستین فرستاده یا نه؟!

بعد از اینکه سلنا عکس گل هایی که هدیه گرفته بودشون رو در توی/تر گذاشت طرفدار ها شروع کردن به توی/ت کردن به سلنا و گفتند : من عاشق جاستینم و تو دختر خوش شانسی هستی و من خیلی حسودم! یکی از طرفدارهای دیگه هم نوشت : خدای من جاستین؟! هردوتون رو خیلی دوست دارم!

به نظر شما این گل ها از طرف جاستینه؟! 
طبقه بندی: خبر،  عکس،