ویدیو جاستین بیبر در حال اسکیت بورد بازی کردن در یکی از پارک های میامی ساعت 2:30 صبح ! جاستین علاوه بر اسکیت بورد بازی کردن در زمین های دیگه مثل فوتبال بازی کردن و بسکتبال و هاکی روی یخ دیده شده!

دانلود ویدیو در ادامه مطلب

جاستین بیبر در حال اسکیت بورد بازی کردن در یکی از پارک های میامی ساعت 2:30 صبح ! جاستین علاوه بر اسکیت بورد بازی کردن در زمین های دیگه مثل فوتبال بازی کردن و بسکتبال و هاکی روی یخ دیده شده!

دانلود ویدیو

طبقه بندی: عکس،  ویدئو،  خبر،