4جوئن یعنی سه روز پیش تولد جرمی پدر جاستین بود که یه ویدئو در رابطه به همین موضوع هست ک تو اداوه مطلب برای دانلود گذاشتم...
تولد مبارک جرمی..                                                                                                        HAPPY BIRTHDAY JEREMMY    
           طبقه بندی: ویدئو،  خبر،