دیروز جاستین با یک دستمال جلوی دهنش به  BB/c رفت ..(مثه دزدهای دریایی شده..:))


طبقه بندی: خبر،  عکس،