جاستین برای موزیک ویدئو جدید با DirectorX
همکاری میکنه..
DirectorX این ویدئورو با هزینه ی بالایی کارگردانی میکنه و کارگردان موزیک ویدئوهای آشر و نیکی میناج و ... هم بوده....طبقه بندی: خبر،